top of page
CAMP.png
ARROW_1.png

КАМПАНИЯ

KOMA.png

"ИМАМ ЕДНА МЕЧТА!"

YELLO_ARR.png

КАМПАНИЯ "ИМАМ ЕДНА МЕЧТА"

Сдружение ЛАРГО - Кюстендел започва реализацията на проект „Имам една мечта”. Проектът ще приложи нови методи за овластяване на ромски жени и девойки чрез директно застъпничество. „Имам една мечта“ се изпълнява в партньорство с норвежката застъпническа организация KUN, която има огромен опит в овластяването на уязвими социални групи и защитата на правата на жените и малцинствата.

LOGO_BG_WH_NET.png
YELLO_ARR_edited.png
ARROW_1.png

ЦЕЛ

КАМПАНИЯ "ИМАМ ЕДНА МЕЧТА"

Основната цел на проекта „Имам една мечта” е да апробира, приложи и разпространи нови иновативни методи за овластяване на уязвими групи (ромски жени и девойки) чрез застъпничество и чрез въвеждане на иновативен метод от Норвегия, съдържащ обучения за развитие на личностните умения и директно застъпничество  чрез визуални методи, култура и фолклор, делиберативни обсъждания и др.

DOCUM.png
bottom of page