top of page
PROJ.png
ARROW_1.png

ПРОЕКТИ

ИМАМ ЕДНА МЕЧТА

YELLO_ARR_edited.png

ЮЛИЯ НАСКОВА
координатор

DOUBLE ARROWS.png

НАКРАТКО...

DOCUM.png

Основната цел на проекта „Имам една мечта” е да апробира, приложи и разпространи нови иновативни методи за овластяване на уязвими групи (ромски жени и девойки) чрез застъпничество и чрез въвеждане на иновативен метод от Норвегия, съдържащ обучения за развитие на личностните умения и директно застъпничество  чрез визуални методи, култура и фолклор, делиберативни обсъждания и др.

Самото застъпничество е базирано на: а) развитие на личностни умения и самоувереност и б) прилагане на иновативни норвежки модели за директно застъпничество чрез изкуство и култура.  Задачите на настоящия проект са: а) да изгради вътрешна (ромските общности) и външна (общественото мнение) среда, която да зачита ромската жена като личност и в същото време б) да даде инструменти на ромските жени да се отстояват като субекти, които могат да се борят за правата, интересите и мечтите си.

НАРЕДБА 26 ЗА ПОВЕЧЕ ЗДРАВИ БЕБЕТА И ЩАСТЛИВИ МАЙКИ

YELLO_ARR_edited.png

ДИЛЯНА ДИЛКОВА
координатор

DOUBLE ARROWS.png

НАКРАТКО...

DOCUM.png

7000 жени раждат всяка година
у нас без бременността им да е била адекватно проследена от специалист.
През 2021 г. една от десет жени ще
бъде приета да ражда, без да ѝ е бил извършен какъвто и да било преглед или пък изследване. Това крие сериозни рискове за здравето и живота на бебетата и майките. Затова България е с най-лошите показатели в Европа по мъртвородени, детска смъртност и аборти. У нас всяка година се раждат по около 6500 недоносени бебета. Ако само при 26 от тях бъдат избегнати предотвратими усложнения, това ще покрие разходите за проследяване на
бременностите на всички майки. Така ще се освободят ресурси, оборудване и експертиза за лечение на наистина непредвидими усложнения, много
повече родители ще бъдат спокойни и много повече бебета и деца ще повишат шансовете си за качествен и пълноценен живот. От нас, възрастните, зависи дали днес ще успеем да подредим света си така, че утре да посрещнем в него повече здрави бебета за по-щастлив живот.

РАННО УЧЕНЕ И ОТЗИВЧИВИ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА ОТ 0 ДО 3 г.

YELLO_ARR_edited.png

АНЧЕ КРИВОНОЗОВА
сътрудник

DOUBLE ARROWS.png

НАКРАТКО...

DOCUM.png

Проект в подкрепа на ранното учене и отзивчиви родителски грижи за деца от 0 до 3 години за:
 

 - Превенция на социалното изключване

 - Инвестиция в ранното детско развитие

 -Образование, превенция, информация,   развитие на умения и полезни навици

 - Намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие

- Подкрепа на интегрираните услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

- Подкрепа за отговорно/отзивчиво родителство чрез въвеждане на успешни модели за патронажна грижа в общността.

bottom of page