top of page

Доклад по проект "Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България"

Настоящият доклад "Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци" (EQUALTOGETHER), съфинансиран от програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021-2027) на Европейския съюз" е част от първата дейност на проекта „Равни заедно”, който обединява граждански организации на уязвими общности в България.

Целта на проекта е да подкрепи и овласти неправителствени обединения и граждански активисти в техните усилия да се противопоставят на нетолерантността, дискриминацията, речта на омразата и престъпленията от омраза. Проектът се стреми да консолидира работата на Коалицията за докладване на престъпления от предразсъдъци.

Докладът е част от първата дейност на проекта, която включва регионални оценки на специфичните местни предизвикателства. Оценките трябва да послужат за организиране и провеждане на пет практически обучения за граждански организации и активисти. При обученията ще бъде поставен особен акцент върху речта на омразата и престъпленията от омраза (повишена осведоменост за новите стандарти на ЕСПЧ в борбата с речта на омразата срещу малцинствата).


Report-LARGO-23-final3
.pdf
Download PDF • 599KB


87 преглеждания0 коментара

Commentaires


bottom of page