top of page

Регионален семинар

На 13 и 14 юли, Български хелзинкски комитет и сдружение ЛАРГО проведохме регионален семинар на тема : „Равни – заедно срещу дискриминацията и предразсъдъците“.


Зам. кметът на Община Кюстендил, г-н Янев откри семинара и поздрави участниците. Д–р Венелин Стойчев, представи доклада за Регионалната оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности, във връзка с дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от омраза.

Лектори на семинара бяха Красимир Кънев, председател на БХК и Радослав Стоянов, експерт от БХК, които представиха и с аудиторията обсъдиха следните теми:

  • Национални и международни стандарти за противодействие на прояви на нетолерантност;

  • Език на омразата и механизми за противодействие. Докладване на реч на омразата и на престъпления от омраза;

  • Механизми за противодействие на дискриминацията. Представяне на платформа за докладване на инциденти от омраза/предразсъдъци;

  • Престъпления от предразсъдъци и механизми за борба с тях.В семинара се включиха неправителствени организации, представители на регионалните структури на министерствата и представители на общинската власт.

Целта на обучението е да повишим капацитета на участниците, но и да чуем повече гледни точки за приложимостта на най-доброто към условията на регионалния контекст в противодействието на проявите на нетолерантност. Крайната цел е заедно да обобщим препоръки как властите и НПО по места, които да могат по - ефективно да си взаимодействат срещу прояви на нетърпимост.

Събитието се проведе в рамките на проекта „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“ (EQUALTOGETHER). Проектът е съфинансиран от програмата на Европейския съюз „Граждани, равенство, права и ценности“ (2021– 2027) и се изпълнява от консорциум, координиран от Български хелзинкски комитет.

14 преглеждания0 коментара

コメント


bottom of page