top of page

Сборник с лични истории по проект Ever Clever
Предговор 

Този сборник съдържа художествено пресъздадени лични истории на ромски младежи от различни краища на България. Сборникът е изготвен по проект Ever Clever - младежка застъпническа инициатива за демокрация и върховенство на правото. Този проект се осъществя от сдружение ЛАРГО – Кюстендил с подкрепата на програмата за върховенство на правото на USAID, която се управлява от DEXIS. Целта на проекта е да разкрие връзките между принципа за върховенство на правото и три сфери на обществения живот, които се отразяват на всички ни, но най-вече на младите хора – здравеопазване, сигурност и образование.

Цялата отговорност за съдържанието на сборника се носи от екипа на ЛАРГО и по никакъв начин не обвързва донорите на проекта.

Повече за ЛАРГО може да намерите на: https://www.largo-bg.com/.

Приятно четене!


Book-personal-stories-LARGO-24
.pdf
Download PDF • 1.28MB

6 преглеждания0 коментара

Comentários


bottom of page