top of page
DIRECTIONS.png
ARROW_1.png

ЦЕЛИ

POSOKI.png
YELLO_ARR_edited.png
LOGO_BG_WH_NET.png

І. Сдружение ЛАРГО е автентична гражданска организация, базирана в ромския квартал „Изток” на Кюстендил. ЛАРГО възниква през 2007 г. в отговор на крещящите нужди на най-уязвимите членове на ромската общност – бебета и малки деца, бременни жени и родилки, болни и бедни хора. ЛАРГО мобилизира вътрешните ресурси на самата ромска общност и търси партньорска подкрепа, за да инициира промяна – за да овласти безсилните, за да озвучи гласовете на немите, за да приеме отхвърлените и вдъхнови обезнадеждените.

POSOKI.png
YELLO_ARR_edited.png
LOGO_BG_WH_NET.png

ІІ. Чрез превенция, информация, партньорства и застъпничество ЛАРГО работи активно за:
1) подобряване на здравния статус на жителите на страната;
2) осигуряване на достъп до пълноценно образование за всички деца и младежи;

3) насърчаване на инициативността и предприемачеството;

4) развитие на гражданска култура на участие, включване и поемане на отговорност.  

POSOKI.png
YELLO_ARR_edited.png
LOGO_BG_WH_NET.png

ІІІ. ЛАРГО участва активно в различни национални, регионални и международни мрежи и коалиции, насочени към подкрепа на най-уязвимите групи, застрашени от социално изключване, независимо от техния етнически произход, религиозни или политически убеждения. ЛАРГО се стреми непрекъснато да развива своя организационен капацитет, за да работи като про-активна организация, която допринася за едно по-добро утре за всеки!

POSOKI.png
bottom of page